RankPlayerLevel%
1 xenna  17803  31.83 
2 orion  16053  87.97 
3 Kasandra  15524  44.66 
4 Rahia  5611  93.12 
5 Hyaku  2880  27.46 
6 Druid  2543  1.08 
7 Sakura  869  29.23 
8 Mia  807  30.83 
9 Boldos  788  7.58 
10 SiSi  608  29.88